för företag

ge dina anställda något
du själv har nytta av.

Friskvård är till för att vi ska må bättre och undvika sjukdomar. Arbetsgivaren kan göra avdrag för motion, massage, kostråd och andra hälsoinsatser för sina anställda. Många arbetsplatser har tillgång till träningslokaler och det blir vanligare att arbetsgivaren erbjuder rökavvänjning, gratis frukt och fria läkarbesök. En del arbetsgivare erbjuder även möjlighet till friskvård på arbetstid.

ninna-o erbjuder både massage, kostråd och föredrag om hälsa, kost och motion till ditt företag. Personalen är kanske den viktigaste resursen i ditt företag och sjukfrånvaro kostar både företag, samhället och den enskilda individen stora pengar varje år. Stillasittande arbete och brist på motion kan bland annat leda till att kroppen blir stel och man får värk. Tunga jobb belastar givetvis också kroppen och kan i längden ge slitage i både muskler och leder.

Genom att erbjuda din personal friskvårdsfrämjande åtgärder, som till exempel massage och kostråd, kan du bidra till att de får en bättre hälsa och på så sätt minska kostnaderna för både kortare sjukfrånvaro och långtidssjukskrivningar. Om man i ett tidigt skede behandlar olika problem kan man förhindra att problemet blir allvarligt och långvarigt. Massage ger bland annat också ett bättre immunförsvar, ökar koncentrationsförmågan, ökar produktionen av ”må-bra-hormonet” oxytocin och motverkar stress och stressrelaterade problem som sömnsvårigheter och problem med matsmältningen. Massage kan också vara ett sätt för många att komma igång med motion och sundare levnadsvanor och minska risken för sjukdomar.

ninna-o erbjuder även föreläsningar om kost, motion/rörelse/stress/sömn/återhämtning/massage/lymfmassage.
Hör av dig för mera information och offert.

Reglerna för friskvård på arbetsplatsen är enkla
 • Arbetsgivaren behöver inte
  betala någon arbetsgivaravgift.
 • Kostnaden för behandling är
  avdragsgill och den anställde
  blir inte förmånsbeskattad.
 • Alla arbetsgivare har rätt att
  dra av kostnad för friskvård
  och massage.

Se vidare på www.skatteverket.se

massage göteborg massageterapi massör marklandsgatan kostrådgivning