Vi är många som har det tufft nu.

Här är ett utdrag från remiss svar för min branschen

2021-02-25 – Stockholm 

Remissvar från Svensk Massage, Kroppsterapeuternas Yrkesförbund, Yrkesmassörernas Förbund, Axelsons Institute, Bergqvists Massage och Friskvårdsutbildningar och Skandinaviska Förbundet Komplementärmedicin, gällande promemoria: Tillfälliga nedstängningar och förbud för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19.

Socialdepartementet S2021/01499

Sammanfattning:

  • 20 000 inom yrket kvalitetssäkrade och certifierade massörer, massageterapeuter och medicinska massageterapeuter önskar att undantas i en tillfällig nedstängning. Vi yrkar på att vi har en viktig roll för människors liv och hälsa under pandemin.
  • Vi arbetar kliniskt, en till en, och under hygienregler i enlighet med Socialstyrelsens rekommendationer gällande arbete under covid-19.
    Alla kvalitetssäkrade/certifierade yrkesverksamma terapeuter utför medicinskt motiverade behandlingar och avlastar vården genom behandling av muskuloskeletala besvär samt lindrar tidiga psykosociala besvär. Besvär som ökat kraftigt p g a hemarbete med undermålig ergonomi och ökad social distansering.
  • Vi önskar också ett förtydligande av ekonomisk ersättning för våra medlemmar. Minst 90 % har enskild firma där lön inte räknas in som kostnad och om en tillfällig nedstängning sker står dessa utan inkomst.

Den svenska massagen kommer från sjukgymnastiken
Den svenska massagen har sitt ursprung i den “Svenska gymnastikens fader” Per-Henrik Ling som startade med gymnastik-sjukgymnastik vid 1800-talets början. Svensk Massage är idag spridd och erkänd över hela världen. Lings verksamhet delades senare upp i GIH och sjukgymnastik, där bland annat massage var en viktig del. Under 1960-70 talet försvann en stor del av massagen från sjukgymnastiken och flyttades över till privata aktörer. Klassisk massage ingår i flera länders socialförsäkringssystem bland annat i Finland och Frankrike, dock inte i Sverige.

  • Våra kvalitetssäkringar/certifieringar innebär en säkerställning av kunskapsnivån på flera områden bland annat; anatomi, fysiologi, grundläggande medicinsk kunskap, hygien, etik och flera olika behandlingstekniker. Våra behandlingar är förebyggande, medicinskt motiverade, rehabiliterande, immunförsvarsstärkande och stressreducerande.
  • En massageklinik är en inrättning där medicinsk motiverad behandling ges. Där människor med värkande nacke och axlar, stressrelaterade besvär, kan få hjälp för att jobba vidare på sina icke-ergonomiska hemarbetsplatser. Våra kliniker skall inte blandas ihop med massagesalonger, där flera kunder är inne samtidigt i en lokal och där behandlingen inte är medicinskt motiverad. Vi arbetar under samma kliniska former och regler från Socialstyrelsen som gäller under Covid-19 som för t ex fysioterapeuter, kiropraktorer, naprapater och medicinska fotvårdsterapeuter.